активность

активность
aktyvumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Organizmo gebėjimas veikti; 2) Psichinio, praktinio veikimo įtampos būsena; 3) Psichofiziologinis informacijos perdirbimo lygmuo; 4) Intensyvus išorinis veiklumas. Aktyvumą (menką, vidutinį, didelį) lemia įgimtos individo savybės ir reakcijas sukeliantys išoriniai stimulai – aktyvikliai, taip pat vidiniai motyvai (jie kreipia, reguliuoja, intensyvina veiklą ir elgesį). Mokinių mokymosi, elgesio ir darbo aktyvumą lemia šeimos, mokyklos ir visuomenės auklėjamojo poveikio suformuotų motyvų kompleksas. Aktyvumas reiškiasi jau prenatalinėje žmogaus vystymosi stadijoje. Sveikame įgymyje slypi visų žmogaus galimybių – augti, bręsti, judėti, veikti, justi, jausti, suvokti, atsiminti, mąstyti, spręsti, vaizduotis, mokytis, dirbti, kariauti, tikėti ir kt. – pradai. Gimus pradeda reikštis naujos įgimto aktyvumo formos: išmokstama įvairių judesių, kurie atliekami pagal poreikius, pagal tai, kaip suvokiamas, vertinamas daiktas, reiškinys. Aktyvumas darosi sudėtingesnis, kai jį veikia įgimtas ir įgytas intelektas. Tikslingas fizinis, intelektinis, kalbinis aktyvumas virsta sudėtinga veikla. Intelektas yra lemiamas veiklos aktyvumo, motyvacijos veiksnys, o kai reikia priimti dalykinius sprendimus, įveikia net biologinius poreikius, emocijas, valią. Todėl jis yra svarbus žmogaus gyvenimo raiškos, profesinio aktyvumo, mokslinės ir praktinės veiklos komponentas. Įgimtas žmogaus aktyvumas reiškiasi nesąmoningais judesiais, sąmoningais veiksmais, sudėtinga fizine ar protine veikla, bendravimu ir elgesiu. Veikiant (žaidžiant, mokantis arba dirbant) atsiskleidžia žmogaus kūrybingumas, pasireiškia teigiamas ar neigiamas elgesys, kurį lemia gyvenime susiklostę santykiai. Bet kokia veikla žmogų specializuoja, o specializacija rengia jį gyventi šių dienų sąlygomis. Tinkamai organizuotas mokymasis, intelekto lavinimas ir darbas kuria individo gebėjimą kvalifikuotai veikti, padeda tapti tokiu profesionalu, kokio reikalauja ūkis, kultūra, socialinis gyvenimas. Be to, veikiant išryškėja bendravimas su aplinka. Be tikslingos veiklos ir doro bendravimo neįmanomas laimingas gyvenimas. Veiklos – žaidimų, mokymosi, darbo – poveikį profesionalumui lengva pastebėti, kai specializuojama veikla, reikalinga asmeniniam ir socialiniam gyvenimui. atitikmenys: angl. activity vok. Aktivität rus. активность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • активность — 1) «причинность причины» (И. Кант); 2) деятельное состояние живых организмов как условие их существования в мире. Активное существо не просто пребывает в движении, оно содержит в себе источник своего собственного движения, и этот источник… …   Большая психологическая энциклопедия

 • АКТИВНОСТЬ — АКТИВНОСТЬ, активности, мн. нет, жен. (книжн.). отвлеч. сущ. к активный. Активность характера. || Активная, энергичная деятельность. Проявлять активность. Только активность широких трудящихся масс может разрешить задачу индустриализации страны.… …   Толковый словарь Ушакова

 • активность — оживление, интенсивность, подъём, всплеск, интенсификация; инициативность, инициатива, предприимчивость, усилия, давление, напор, натиск, напористость, деловитость, расторопность, проворство, моторика, действенность, телодвижение, энергия,… …   Словарь синонимов

 • активность — и, ж. actif, activité. Деятельное участие в чем л. МАС 1. Активность и пассивность перепутались в нем самым капризным образом. Иногда он был легок, предупредителен и уступчив в активном состоянии, а то начинал импонировать, ораторствовать,… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • активность — проявлять • действие проявить активность • действие проявлять активность • действие …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • активность — 1. АКТИВНОСТЬ, и; ж. Деятельное участие в чём л. (противоп.: пассивность). Познавательная, творческая а. А. общественных организаций. Проявлять а. // Усиленная, энергичная деятельность (о действии природных сил, социальных процессов и т.п.).… …   Энциклопедический словарь

 • АКТИВНОСТЬ — (лат., от agere действовать). Действительность, производящая нечто, созидающая. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. активность (лат.; см. активный) 1) энергичная, усиленная деятельность, деятельное… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • АКТИВНОСТЬ — источника (в ядерной физике) число распадов радиоактивных ядер в единицу времени. Единицы активности беккерель (1 Бк = 1 распад/с) и кюри (1 Ки = 3,7.10 10 Бк) …   Большой Энциклопедический словарь

 • активность — АКТИВНЫЙ 1, ая, ое; вен, вна. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • АКТИВНОСТЬ — (от франц. activite сила действия) действенность, деятельное поведение. Противоположность – пассивность (см. Пассивизм, Пассивный). Активный – деятельный, действующий, действенный. Философский энциклопедический словарь. 2010 …   Философская энциклопедия

 • АКТИВНОСТЬ — радиоактивного источника, число радиоакт. распадов в ед. времени. Единице А. в системе СИ беккерелю (Бк) соответствует 1 распад в 1 с. Внесистемная ед. кюри (Ки) равна 3,7•1010 Бк. А., приходящаяся на ед. массы в ва источника, наз. удельной А.… …   Физическая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”